Geschiedenis

Geschiedenis

In het begin van de twintiger jaren van de vorige eeuw werd het huidige Wilhelminakanaal gegraven. De uitlopende straten van het Oirschotse dorp werden daardoor in zuidelijke richting onderbroken. De opening van het Wilhelminakanaal vond plaats op 14 april 1923. Deze gebeurtenis is een belangrijke oorzaak geweest voor het opstarten van buurtvereniging de Heikneuters. Het afgesneden gebied door de onderbroken straten vormde een kleine maar honkvaste gemeenschap. Meteen werd dit gebied aangeduid als ‘De Hei’.

Op ‘De Hei’ nam het voetballen destijds een prominente plaats in. Hierdoor kwam er steeds meer behoefte aan nieuwe voetbalvelden, kleedruimten en een kantine. In 1969 vond men het daarom tijd dat ze een eigen vereniging op gingen starten. Op deze manier is buurtvereniging ‘De Heikneuters’ ontstaan. Doordat het voetbalveld aan de Eindhovensedijk gelegen was, sprak het voor zich dat het buurthuis in café Bloemendaal gehuisvest zou worden. Enige tijd later is het buurthuis verhuisd naar het Slingerbos. Wat begon als een kleine garage bouwde zich al snel uit tot een écht eigen buurthuis met de naam: ‘De Heistal’. Op 2 februari 1980 werd de opening van ‘De Heistal’ feestelijk gevierd. Een spreuk werd onthuld, welke kenmerkend is voor alle leden van B.V. de Heikneuters: ‘Dur alle, vur alle!’

In september 2008 is ‘de Heistal’ op het slingerbos getroffen door een brand, waardoor er jarenlang een noodvoorziening gehuisvest moest worden. Een nieuwe oplossing moest voor de dag komen. Met vele handen van de leden van B.V. de Heikneuters is een nieuwe ‘Heistal’ gebouwd aan het Koningshof, één straat verderop. Hier zijn we als vereniging erg trots op. Het is tot de dag van vandaag een vaste honk voor alle leden binnen de buurtvereniging.