Het laatste nieuws

< Nieuws Jaarvergadering 4 februari 20:30
  • Pagina printen
jaar

- Jaarvergadering

Oproep vanuit het bestuur:

Momenteel bestaat het bestuur van onze vereniging uit zeven personen. Graag willen we dit aantal wat uitbreiden. Wil je weten wat het inhoud of weet je al dat je tijd en zin hebt om het bestuur te komen versterken, meld je dan aan bij een van de bestuursleden of via info@bvdeheikneuters.nl
Doe dit dan wel voor de volgend jaarvergadering welke begin februari plaats vindt.

 

 

Algemene ledenvergadering buurtvereniging De Heikneuters

Donderdag 4 februari 2016

Tijdstip: 20.30 uur
 
Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Goedkeuren notulen ledenvergadering 2015

3. Verslag van de secretaris (.......)

4. Verslag van de penningmeester (Ingrid van Vroenhoven)

5. Kascommissie 2015

6. Kiezen kascommissie voor 2016

7. Ingekomen en uitgaande stukken

Van het bestuur -  geen ingekomen stukken.

Van de leden -   geen ingekomen stukken.

8. Aftredend en herkiesbare bestuursleden

9. Rondvraag.