Voorwaarden LUST(r)UM LOTERIJ

Activiteitencommissie

Algemene Voorwaarden loterij 10e Lustrum Buurtvereniging De Heikneuters (1969 – 2019)

Met een lot doet u mee aan de loterij van Buurtvereniging De Heikneuters ter gelegenheid van het 10e lustrum (50-jarig bestaan). U maakt kans op een van de prijzen die door sponsors beschikbaar zijn gesteld. De trekking zal worden verricht op zondag 8 september 2019 omstreeks 16:00 uur op het evenemententerrein aan de Koningshof 3 te Oirschot. Aan winnaars die op dat moment daar aanwezig zijn zal de gewonnen prijs direct worden uitgereikt. Uiterlijk op zondag 15 september 2019 wordt de uitslag ook gepubliceerd op de website van Buurtvereniging De Heikneuters: www.bvdeheikneuters.nl.  Winnaars kunnen hun prijzen dan op vertoon van het originele lot ophalen bij Buurthuis De Heistal (Koningshof 3 te Oirschot) tijdens openingstijden, in ieder geval op zondagen tussen 09:00 en 12:00 uur.

 

Algemene voorwaarden

1.      Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de door Buurtvereniging De Heikneuters georganiseerde eenmalige loterij (de “Loterij”) ten behoeve van het 10e Lustrum (50-jarig bestaan) van Buurtvereniging De Heikneuters. Door deel te nemen aan de door Buurtvereniging De Heikneuters aangeboden loterij (het kansspel) accepteert de deelnemer deze voorwaarden.

2.      Aan Buurtvereniging De Heikneuters is voor het organiseren van de Loterij een vergunning verleend door de Samenwerking Kempengemeenten op [datum] met kenmerk [kenmerk].

3.    De prijzen betreffen 3 hoofdprijzen en meerdere kleine prijzen.

4.    De trekking van de Loterij zal worden verricht zondag 8 september 2019 omstreeks 16:00 uur op het evenemententerrein aan de Koningshof 3 te Oirschot. Aan prijswinnaars die op dat moment daar aanwezig zijn zal de gewonnen prijs direct worden uitgereikt.

5.    Uiterlijk op zondag 15 september 2019 wordt de uitslag van de Loterij ook gepubliceerd op de website van Buurtvereniging De Heikneuters: www.bvdeheikneuters.nl en op de facebookpagina van Buurtvereniging De Heikneuters. De uitslag van de Loterij wordt ook zo spoedig mogelijk gepubliceerd in een plaatselijk huis-aan-huis blad.

6.    Winnaars kunnen hun prijzen op vertoon van het originele lot ophalen bij Buurthuis De Heistal (Koningshof 3 te Oirschot) tijdens openingstijden (in ieder geval op zondagen tussen 09:00 en 12:00 uur) of bij de organisatie van de Loterij na het maken van een afspraak via info@bvdeheikneuters.nl of via het contactformulier op de website: http://www.bvdeheikneuters.nl/contact/.

7.    Prijzen kunnen worden afgehaald tot en met 31 december 2019.

8.    Van de deelnemers aan de loterij worden geen persoonsgegevens verzameld bij de (ver)koop van loten. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig controleren van de uitslag om te zien of hij in de prijzen is gevallen en voor het tijdig ophalen van de gewonnen prijs.

9.    Loten zijn verkrijgbaar bij de organisatie van het 10e Lustrum en kosten € 2,50 per stuk.  

10.   Deelnemers dienen tenminste 18 jaar oud te zijn

11.   Over de uitslag van de Loterij kan niet worden gecommuniceerd, anders dan voor het afhalen van de prijs als genoemd in artikel 6 hiervoor.

12.   De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar, namelijk diegene die het originele lot met het winnende nummer kan tonen. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten.

13.   Door deelname aan de Loterij verleent de prijswinnaar toestemming aan Buurtvereniging De Heikneuters en eventuele sponsoren om zijn of haar naam alsmede eventuele foto’s van de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden te gebruiken op diens websites en/of in haar promotionele middelen te publiceren.

12.   Over de gewonnen prijs is de winnaar geen kansspelbelasting verschuldigd. Buurtvereniging De Heikneuters zal eventuele kansspelbelasting voor haar rekening nemen en zorgen voor een tijdige afdracht daarvan.

13.   Buurtvereniging De Heikneuters kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit de Loterij voortvloeiende schade en verleent geen garantie op de te verstrekken prijzen

14.   Buurtvereniging De Heikneuters behoudt zich het recht voor om de Loterij te beëindigen of de regels voorwaarden bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

15.   Op alle geschillen direct of indirect voortvloeiende uit deze Loterij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

 

Eventuele klachten of opmerkingen kunt u richten aan: Buurtvereniging De Heikneuters, Koningshof 3, 5688 GD Oirschot, via e-mail aan: info@bvdeheikneuters.nl of via het contactformulier op onze website: http://www.bvdeheikneuters.nl/contact/.