Het laatste nieuws

< Nieuws ALGEMENE LEDENVERGADERING HEIKNEUTERS: Donderdag 8 februari 20:30
  • Pagina printen
ALV2

- Kom jij ook?

Algemene ledenvergadering Heikneuters

Donderdag 8 februari 2018

Tijdstip: 20.30 uur

 

Agenda (zie hier rechts voor download Word-bestand)

 

1. Opening door Frans Vogels.

2. Goedkeuren notulen ledenvergadering 2017.

3. Verslag van de secretaris. Is er niet.

4. Verslag van de penningmeester(Ingrid van Vroenhoven)

5. Kascommissie 2018. Eric Bullens, Bart Vogels en Joyce Vogels.

6. Kiezen kascommissie voor 2019.

7. Ingekomen en uitgaande stukken.

- Van het bestuur

          - Aanpassen huishoudelijkregelement m.b.t. 1ste en 2de graads bloedverwanten in het bestuur.

- Van de leden.

          - Geen ingekomen stukken.

8. Aftredend bestuursleden.

     - Ingrid van Vroenhoven en Paul de Zeeuw

9. Rondvraag.

ALV