Agenda

< Agenda Jaarverdadering
  • Pagina printen
jaar

- Jaarvergadering in de Heistal

Agenda jaarvergadering:

  • Welkomwoord Voorzitter.
  • Verslag Penningmeester
  • Verslag secretaris/ voorzitter
  • Nieuwe bestuursleden + aftredend-herkiesbare bestuursleden
  • Ingekomen stukken
  • Rondvraag
  • Sluiting.